1. Acceptarea termenilor şi condițiilor generale Romania Parkour
Declar că am citit și accept termenii și condițiile generale ale Wild Style SRL deniumita in continuare “Romania Parkour”.
  1. Respectarea regulilor de ordine interioară Romania Parkour
Declar că am citit și accept regulile și regulamentele cursurilor oferite de Romania Parkour. Mă angajez să particip la cursurile Romania Parkour numai în conformitate cu regulile și regulamentele și în scopul pentru care au fost concepute, ținând cont de propriile mele capacități fizice și mentale.
  1. Starea fizică și psihică stabilă
Mă angajez să mă prezint la cursurile Romania Parkour numai dacă nu mă aflu sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe care modifică capacitatea mentală sau fizică și nu sufăr de nicio afecțiune medicală care m-ar împiedica să folosesc facilitățile așa cum sunt destinate sau care ar putea cauza un pericol disproporționat pentru mine, pentru alții sau pentru spațiul de desfășurare. De asemenea, mă angajez că mă voi prezenta la cursurile Romania Parkour numai dacă am abilitățile fizice și mentale necesare pentru a utiliza spațiul în mod responsabil și pentru a urma instrucțiunile oferite de instructor/trainer în vederea desfășurării în condiții de siguranță a cursurilor pentru mine și pentru ceilalți participanți.
  1. Instrucțiuni suplimentare de utilizare la fața locului
Recunosc că pot exista instrucțiuni specifice la fața locului, pe care le voi respecta.
  1. Conștientizarea riscurilor, utilizarea pe propria răspundere, răspunderea
Sunt conștient de faptul că parkour-ul reprezintă un pericol de accident în sine prin natura activității. Acest lucru este valabil în special dacă folosesc echipamentele puse la dispoziție peste propriile mele capacități fizice și mentale. Mă angajez să evit riscurile disproporționate. Mă angajez să raportez comportamentele care pun în pericol în mod disproporționat pe alte terțe. Sunt de acord să utilizez echipamentele pe propria răspundere. Înțeleg și sunt de acord că Romania Parkour poate fi tras la răspundere pentru daune doar dacă starea echipamentului nu respectă standardele de utilizare sigură și adecvată. În special, echipa nu este răspunzătoare pentru comportamentul celorlalți clienți. Voi raporta și voi plăti despăgubiri pentru orice daune cauzate de mine. Avand in vedere cele de mai sus, declar că renunț în mod irevocabil la intentarea de acțiuni sau la drepturile litigioase împotriva operatorului sau a oricăreia dintre angajații acesteia în ce privește vătămările, daunele sau decesul.
  1. Urmărirea instrucțiunilor
Mă angajez să urmez instrucțiunile echipei Romania Parkour, fie că sunt scrise sau verbale, în orice moment. Accept că, în cazul încălcării regulilor sau al refuzului de a mă conforma unei instrucțiuni, mi se poate cere să părăsesc sala de curs Romania Parkour fără nicio rambursare sau altă pretenție.
  1. Soluționarea creanțelor
Înțeleg și accept faptul că trebuie să raportez imediat orice reclamație din motive de asigurare de răspundere civilă la fața locului, inclusiv înregistrarea unui raport de accident, și că trebuie să precizez și să cuantific în scris reclamația mea în termen de 6 (șase) luni.
Call Now Button